Digitala nycklar

Bryggornas grindar, områdesbom, bagagevagnar, klubblokal och medlemsbåt ingår i det digitala låssystemet båtklubben har installerat. De digitala låsen manövreras via en app i en smartphone eller med en RFID-tagg.

En länk med behörighet till systemets app rekvireras kostnadsfritt av nyckelansvarig (Lars-Åke Hammar). Mail: info@tsbk.se, telefon: 070-242 10 01. Vill man i stället använda en RFID-tagg får man köpa den av klubben till självkostnadspris för 250 kr. RFID-taggen kodas in i systemet och om man går ur klubben kodas taggen ur och blir obrukbar. Någon depositionsavgift återbetalas ej och taggen behöver inte återlämnas till klubben. RFID-taggen är personlig och får ej lånas ut.

Detta system har hög säkerhet för alla medlemmars trygghet och om man byter telefon eller telefonnummer måste man rekvirera en ny länk till sin smartphone, det är ett likvärdigt system som BankID-appen har i dag.

Här hittar du information om hur man installerar appen på iPhone och Android.

Hur man praktiskt hanterar det nya digitala låssystemet finner du instruktion om här.

Hyra av ramp eller mastkran

Personer som ej är medlemmar har möjlighet att hyra sjösättningsrampen per dag för en kostnad av 350 kr. Vill man hyra mastkranen är kostnaden 400 kr per dag. Kostnaden betalas med Swish till nummer 123 419 40 07.

Efter att betalningen har registrerats skickas en länk till uppgivet telefonnummer som då blir giltigt fram till kl 23:59 för att låsa upp områdesbom, toalett samt grind till brygga 2 för tillgång till mastkran.

Det är viktigt att definiera om man avser använda sjösättningsrampen eller mastkranen då det är olika länkar som skickas ut vid användandet.