Jollar

Jollar och kajaker kan sommartid läggas på stockar till vänster nere vid vattnet. De ska låsas fast. Jollarna ska vara märkta med namn eller medlemsnummer. Blir det fullt med jollar på den iordningställda platsen, mejla info@tsbk.se.

Sjösättning kan göras på vänster sida av den lilla flytbryggan.

Vintertid ska jollar läggas på stockarna runt spelet och märkas med namn, telefonnummer eller medlemsnummer. Jollarna ska senast vara borta från sommarplatserna vid stranden till första gemensamma upptagningsdag eftersom upptagna båtar vinterförvaras där.