Avgifter Tyresö Strands Båtklubb

  • Har du aviserats skall du betala till BG 597-3169. (Detta BG går inte att använda utan OCR-nummer)
  • För andra inbetalningar kan du använda Swish nr: 123 419 40 07
  • Aviserade platsavgifter återbetalas ej

Båtavgifter

Klubbmedlem Inträdesavgift Återfås inte vid utträde ur klubben 800 kr
Medlemsavgift vuxen Fr.o.m. 18 år 495 kr
Medlemsavgift ungdom T.o.m. 17 år 100 kr
Köavgift för brygg- boj- eller vinterplats Max 200 kr per år oavsett antal köer 200 kr
Klubbmedlem Bryggplats Brygga 2 och 3 Klubblån  (återfås vid utträde) 16 000 kr
Basavgift 500 kr
Rörlig avgift: båtlängd*bredd*bredd*45 kr  x kr
Bryggplats Brygga 1 Klubblån  (återfås vid utträde) 8 000 kr
Basavgift 500 kr
Rörlig avgift: båtlängd*bredd*bredd*45 kr x kr
Svajplats Medlem håller med egen boj, schackel, kätting och sten 1 300 kr
Vinterplats på land Basavgift 500 kr
Rörlig avgift: båtlängd*bredd*110 kr  x kr
Vinterplats i sjön vid bryggorna Båtar upp till max 2 ton, på ordinarie bryggplats 500 kr/månad, 1 november – 31 mars. Ej el.
Båtar mellan 2 och 5 ton, långsides vågbrytaren, i mån av plats 750 kr/månad, 1 november – 31 mars + elkostnad efter förbrukning
Båtar mellan 5 och max 10 ton, långsides vågbrytaren, i mån av plats 1000 kr/månad, 1 november – 31 mars + elkostnad efter förbrukning
Jolle/kajak/windurfing Uppläggning (märkta och efter
överenskommelse)
300 kr/år
Klubbmedlem Digital mobil licens Digital nyckel, kräver smartphone 0 kr
RFID-tagg Digital nyckel 250 kr
Klubbstandert 250 kr
Ej klubbmedlem Användning av ramp Avgift för ej medlem, per gång (högst 350 kr per dag) 350 kr
Användning av mastkran Avgift för ej medlem 400 kr
Övriga avgifter
Klubbmedlem Utebliven vaktgång Utebliven inställelse till vaktgång där inte akut sjukdom föreligger och man inte själv ordnat ersättare. Se regler. 2 000 kr
Alla Utebliven städning Båt, utrustning eller skräp kvar på uppläggningsplats efter 31/5 1 000 kr
Alla Bristfälliga förtöjningar, avsaknad av fendrar. Se regler 500 kr
Alla Ej borttagna förtöjningar Ej borttagna förtöjningar 1/11, se regler 500 kr
Alla Omärkt boj, båt, jolle eller utrustning Funktionär har rätt att märka. 500 kr
Alla Felaktig parkering Uppställning av båt eller trailer inom klubbområdet utan tillstånd. 500 kr

Avgift för upplägg av båt >10 dagar på klubbområde efter tillstånd från hamnkapten 200 kr/veckan (efter 10 dagarsperioden). Vid dokumenterad svårighet att få båt lagad under tex semestertider kan hamnkapten ge dispens från avgift.