Båtklubben är en ideell båtklubb som bildades 1954 och består idag av drygt 400 medlemmar. Marken och vattnet ägs av Tyresö Kommun och klubben har ett långt arrendekontrakt för att nyttja området.