Utträde ur klubben

Medlem som vill gå ur klubben ska skicka ett mejl till klubben (info@tsbk.se), alternativt använda kontaktformuläret, och meddela tidpunkt för utträdet. Om medlemmen har lånat ut till bryggplats betalas lånet tillbaka senast 12 månader efter uppsägningen. Det kan bli tidigare återbetalning om annan medlem ur bryggplatskö går in som långivare. Övriga erlagda avgifter återbetalas inte. Bryggplats ska lämnas samma datum som medlem går ur klubben. Digitala klubbnycklar avkodas.