Brygga 2 har 9 bryggplatser. Riktlinjer max båtstorlekar:  bredd: 2,5 m, längd: ojämna bryggnummer 6,5 m och för jämna bryggnummer 7,5 m.

Bryggplatslista med medlems- och bryggplatsnummer hittar du i den övre boden.

På bryggan finns också en mastkran. För båtar som ligger vid Brygga 2 tillhandahåller båtklubben bojar.

Förtöjning

TSBK:s bryggor har ett utsatt läge vid hård vind varför det är extra viktigt att förtöja för de hårdaste vindarna. Förtöjningslinorna behöver vara 1 storlek grövre än rekommendationerna. Var även noga med att sträcka upp linorna och ha grova ryckdämpare.

Förtöjningar i bryggorna skall vara borttagna senast 1 november. Kvarvarande förtöjningar kommer därefter att tas bort av styrelsen, mot beslutad avgift. Se även regler för förtöjningar.

fortojning_iconInstruktion om förtöjning för att skydda, bryggorna, andras båtar och din egen båt. Innan förtöjningsmateriel införskaffas – kontakta hamnkapten!

Klicka på länken för detaljerad information för förtöjning vid boj: Förtöjning (PDF)

Medlemsförmån för köp av förtöjningsmateriel m.m finns här.

 

Färskvatten

Färskvatten får endast användas till att fylla färskvattentank i egen båt. Kontrollera att kranen är avstängd och att inget vatten står och rinner. Använd aldrig färskvatten till att spola av och städa båten med!

El

EL-uttag får användas som tillfällig laddström till båtbatteri, vid arbete på egen båt som kräver el till verktyg och när du kortvarigt är i båten.  Använd aldrig vinkelkap eller värmepistol utan tillstånd, detta kräver brandvakt.

Vid skador på skarvdon uttag eller kabel byt omgående dåligt material.

Vid skada på fast installation meddela styrelsen för åtgärd via info@tsbk.se.

Varje uttag har egen personskyddsautomat – säkring och jordfelsbrytare, maximal effekt per uttag är 2300 W. Skulle uttaget vara strömlöst kan det bero på överlast eller kortslutning i båten. Vid strömlöst uttag fel anmäls detta till Styrelsen eller Bryggvärd med information om stolpens nummer.

Ett fåtal större båtar har lov till landström då med egen kostnad på installation, energimätare och förbrukning. Med anledning av tot.belastning kan inte flertal ha denna typ av anslutning.

TYP AV KABEL – ANSLUTNINGSDON Anslutningskabel i hamnen måste enligt gällande föreskrifter vara av typ H07RN-F (äldre beteckning är RDOE och REVE) eller bättre. I båthandeln förekommer sedan 2007 kabeltypen H07BQ-F, som är ändå bättre. Andra kablar har klenare isolering och sådana får inte användas i båthamn. Det räcker inte med att kabeln är godkänd för utomhusbruk. Kabeln skall vara fri från skador och bör vara utan skarv och förgrening.

Kostnad för landström

Tillfällig inkoppling för t ex laddning av urladdat batteri eller handverktyg får göras utan kostnad.
För annan inkoppling, se regler och avgifter.

Installation av landström i båt

Landströmsinstallationer ska göras så inte egen, eller grannbåt, skadas av krypströmmar, bla behövs isolationstransformatorer i båtarna.

Dragkärror

Det finns 4 dragkärror vid bodarna. Kärrorna kan användas att dra packning till och från bryggorna. De är låsta med lås som alla medlemmar har nycklar till. Kärrorna ska ställas tillbaka vid bodarna efter användande, de ska alltså inte parkeras på bryggorna.