Styrelsen Tyresö Strands Båtklubb

Ordförande

Tommy Lilja

2016 flyttade jag ner till Strandängarna efter 50 år i Trollbäcken. Jag har haft ett stort sjöintresse sedan jag gjorde militärtjänst på minutläggare i Vaxholm. Intresset har resulterat i en nautisk examen (fartygsbefäl klass VIII samt Maskinbefäl klass VIII).
Jag är sedan många år tillbaka segelbåtsägare.
Jag har varit ledamot i styrelsen sedan 2017.

Telefon: 076-626 15 10
Mail: info@tsbk.se

Kö- och bryggplatsansvarig,

vice ordförande

Nadja Vigert

Jag är klubbens första kvinnliga styrelseledamot – invald 2016! Uppvuxen med segelbåt och seglar gärna, men kör nu motorbåt.
Jag är ansvarig för klubbens nautiska- och andra båtrelaterade utbildningar. Kontakta mig gärna med förslag och intresseanmälan!
Hanterar också de olika köerna som finns i klubben,  och ansvarar för klubbens medlemsförmåner.
Telefon:  0708-18 04 18.

Mail: koer@tsbk.se

 

Kassör

Jonas Hultgren

Jag har varit medlem i TSBK sedan 1999 och är kassör i klubben sedan 2009. Jag är också postlåda åt klubben, dvs adressen till TSBK är: Tyresö Strands Båtklubb, Strandallén 53, 135 62 Tyresö.

Telefon: 070-733 65 30

Mail: info@tsbk.se

Sekreterare

Anders Rudin

Telefon: 070-870 03 80
Mail: info@tsbk.se

Hamnkapten

Lars-Åke Lindblom

Telefon: 076-629 74 61
Mail: hamnkapten@tsbk.se

Planansvarig

Björn Hallén

Jag har själv en liten motorbåt i klubben och en segelbåt ute vid Vissvass. Jag bor vid brygghusen och är uppväxt på Ingarö, Björkvik, med det vill jag säga att närheten till havet och skärgårdslivet är viktigt för mig.
Jag gillar att hjälpa till och se till att bidra till vår fina klubb, hoppas på många trevliga möten och arbetstillfällen i klubben med övriga.

Telefon:070-661 47 43
Mail: hamnplan@tsbk.se

Säkerhets- och nyckelansvarig

Lasse Hammar

Jag och Eva har tidigare haft bojplats i klubben sedan 79/80. Vi började med en kappad Långedragsjulle J14 i ek.

Vi bor på Vikvägen sedan snart 7 år. Jag har som uppgift att vara säkerhetsansvarig.

Telefon: 070-242 10 01
Mail: info@tsbk.se

Ledamot och miljöombud

Milan Brodsky

Jag är medlem sedan 2016. Uppvuxen i Tyresö,
seglat när jag var yngre men har nu motorbåt. Koordinerar klubbens miljöarbete.

Telefon: 070-7675700
Mail: info@tsbk.se

Klubbmästare

Anders Elgemyr

Jag är medlem sedan 2008 och älskar att segla. I klubben engagerar jag mig mest i utvecklingsfrågorna men är förstås behjälplig med det som behöver göras för att fortsätta upprätthålla den höga standard som TSBK har idag.

Telefon: 070-496 18 15
Mail: info@tsbk.se

Ansvarig för ungdomsverksamheten

Stefan Nyberg

Jag är medlem i klubben sedan 2012. Jag var med i arbetsgruppen som jobbade med bryggprojektet och har sedan även engagerat mig i att få igång en ungdomsverksamhet. Har mest varit aktiv med segling med stor båt, men har just nu en praktiskt hyttbåt för att komplettera jolleseglingen.  Ansvarig för TSBK Sjösport- och ungdomsverksamheten.

Telefon: 070-833 15 84
Mail: info@tsbk.se

Utanför styrelsen

Säkerhetsansvarig – assisterande

Stefan Spennare

Hanterar klubbens fällbommar, lås & låssystem, grindar, bevakning, båtsamverkan, DNA-märkning, larm och belysning.

Telefon: 070-7700151
Mail: info@tsbk.se

IT och hemsida

IT-ansvarig

Tomas Viberg

Jag är medlem sedan 2015 och ansvarar för klubbens sajt (tillsammans med Martin) mejl och annat IT-relaterat, exempelvis kan jag hjälpa till om ni har problem med att logga in på Båtunionen.

Telefon: 070-302 40 30
Mail: info@tsbk.se

IT-ansvarig

Martin Kvapil

Jag ansvarar, tillsammans med Tomas, för klubbens sajt.

Telefon: 070-8442935
Mail: info@tsbk.se

Kommunikationsansvarig

Erika Groth

Medlem sedan 2015. Är kommunikationsansvarig och facebook-redaktör.

Telefon: 070-99 66 548
Mail: info@tsbk.se

Revisorer

Revisor

Karl-Henrik Anner

Mail: info@tsbk.se

Revisor

Eva Hertzberg

Mail: info@tsbk.se

Valberedning

Valberedning

Christina Sturesson (sammankallande)

Mail: info@tsbk.se

Valberedning

Mikael Bogefors

Mail: info@tsbk.se

Valberedning

Nicklas Spångmark

Mail: info@tsbk.se

Bryggvärdar & bojvärd

Bryggvärdarna ansvarar för:

  • Att ha koll på vem som använder varje plats – försäkring/ägare
  • Andrahandsuthyrningar inklusive regelefterlevnad, kontrakt och BAS-administration
  • Förtöjningar
  • Kontroll av grindar, el-abonnemang med mera
  • ID-märkning
  • Vattenslangar
  • Måsbekämpning
Funktionär Namn Telefon
Bryggvärd Brygga 3A Roland Bjarnemark 070-813 23 10
Bryggvärd Brygga 3B Glenn Brooker 073-654 24 74
Bryggvärd Brygga 3C Anders Röstin 070-637 05 14
Mårten Lundberg 073-533 73 60
Bryggvärd Brygga 3D Mikael Desselberger Wikman 070-895 95 09
Jonas Tiger 076-161 05 92
Bryggvärd Brygga 1 och 2 Kim Lind 070-869 97 18
Bojvärd Vakant

Kontakta oss

Har du en fråga eller synpunkt och vill komma i kontakt med oss? Skicka ett meddelande!

Fält som är markerade med * är obligatoriska