Båtklubben kan erbjuda svajplatser. Maila medlemsuppgifter och båtuppgifter till info@tsbk.se för att begära svajplats.

Båttägaren ansvarar själv för förtöjningsvirke, plastboj (inte frigolit), kätting och bojsten samt märkning av boj med minst 60 mm siffror. Förtöjning vid boj kräver att bojtyngden har rätt vikt och bra grepp i botten, så att den inte flyttas ur sitt läge vid storm och sjöhävning. Kättingen mellan bojtyngd och boj utsätts för slitage och annan påverkan. Kontrollera boj, schacklar, kätting samt infästning i bojsten med täta intervaller, helst före varje båtsäsong. Lämplig kvalitet på kätting är klass 3 som är starkast.

Tänk på att det inte endast är din båt du har ansvar för och som kan skadas vid ett haveri utan också andras båtar och/eller annans egendom!

Rådgör innan med bojansvarig eller hamnkapten!

TSBK har ett utsatt läge vid hård vind varför det är extra viktigt att förtöja för de hårdaste vindarna.

Medlemsförmån för köp av förtöjningsmateriel m.m finns här.

Det finns roddbåt som kan lånas kortvarigt för att ta sig till och från svajliggare. Medlemmarnas nycklar passar till låsen till årorna. Roddbåten får inte lämnas vid svajboj.