Svajplatser

Båtklubben kan erbjuda svajplatser. Maila medlemsuppgifter och båtuppgifter till info@tsbk.se för att begära svajplats.

Båttägaren ansvarar själv för förtöjningsvirke, plastboj (inte frigolit), kätting och bojsten samt märkning av boj med minst 60 mm siffror. Bojkättingar måste besiktigas minst vart tredje år. Rådgör med Hamnkapten innan bojsten mm införskaffas.

TSBK har ett utsatt läge vid hård vind varför det är extra viktigt att förtöja för de hårdaste vindarna.

Medlemsförmån för köp av förtöjningsmateriel m.m finns här.

Det finns roddbåt som kan lånas kortvarigt för att ta sig till och från svajliggare. Medlemmarnas nycklar passar till låsen till årorna. Roddbåten får inte lämnas vid svajboj.