Miljöarbetet inom Tyresö Strands Båtklubb

Klubben har en hög ambitionsnivå för att minimera negativ miljöpåverkan. Södertörns Miljö och Hälsoskyddsförbund (SMOHF) är tillsynsmyndighet för miljö och hälsoskyddsfrågor på Södertörn. Klubben följer tillsammans med SMOHF kontinuerligt upp miljöarbetet inom klubben.

Styrelsens miljöansvarig genomför en egenkontroll hur medlemmar hanterar klubbens miljöregler vid upptagning. Kontrollen dokumenteras och sätts in i pärmen i övre boden. Här finner ni mallen för Egenkontrollprogram TSBK.

Alla nya medlemmar skall ange i BAS vilken typ av bottenfärg man använder. Befintliga medlemmar ansvarar själva för att uppdatera i BAS vilken bottenfärg som används.

Bottenmålning

De grunda havsvikarna i skärgården är Östersjöns barnkammare och här myllrar det av småkryp och fisk. Men många av dessa vikar används idag som småbåtshamnar eller marinor. Är båtarna målade med giftiga bottenfärger bidrar det till att förstöra växt- och djurlivet. Färger som innehåller zink, TBT och Irgarol får inte längre användas i Östersjön.

Från och med säsongen 2023 är det endast tillåtet med biocidfria bottenfärger i Tyresö Strands Båtklubb. Detta gäller för så väl sommar- som vinterplatser. Att helt förbjuda bottenfärger ser vi inte i detta läge som en möjlig väg men biocidfria färger är den väg vi valt att förorda och även meddelat SMOHF.

Biocidfria färger kräver inget godkännande från Kemikalieinspektionen.

Alternativ till bottenmålning

Det finns också möjlighet att undvika båtbottenfärger helt och hållet och istället tvätta båten. Om man tvättar vid rätt tillfälle, dvs. när havstulpanerna just har satt sig fast och känns som små knottror på skrovet, når man bäst resultat med att hålla båten ren resten av sommaren. Du kan få sms-varning när havstulpanerna är på gång. Om du inte har bottenfärg, eller har förseglat den färg du har på botten, kan du tvätta botten med borste eller Skrubbis. Klubben har en Skrubbis som du kan låna, den finns i övre boden.

Det finns flera sätt att hålla botten ren utan att använda giftfärg: http://batmiljo.se/.

En broschyr från Transportstyrelsen hur vi ska göra våra båtbottnar giftfria på ett så miljövänligt sätt som möjligt.

Ett effektivt sätt att slippa måla båtbotten på motorbåtar är att använda en skrovduk som spänns fast mellan Y-bommarna. TSBK:S medlemmar får rabatt vid köp av Cleanboats skrovduk, läs mer här. Några medlemmar har också köpt skrovdukar till sina motorbåtar. Folder Cleanboat 2024.
En film som visar skrovduken: www.youtube.com/watch?v=vTc4ye2k0y4

Bränsle och oljor mm

För att skona vår miljö förutsätts att medlemmarna i största möjliga mån använder de miljövänliga drivmedel och oljor som finns att tillgå. I övrigt bör klubbens medlemmar använda de material som bäst skonar miljön.

Utsläpp

Olje-/bränslespill måste saneras, vid större utsläpp – kontakta Räddningstjänst och Kustbevakningen. Utsläppet ska också anmälas till Södertörns Miljö och HälsoskyddsFörbund.

Sanering av förbjudna bottenfärger

Har du bottenfärg på din båt som inte är biocidfri är en väg för att få bort färgen att anlita en firma som utför jobbet på ett fackmanna- och miljömässigt sätt. Det finns ett antal firmor i Stockholmsområdet som utför det.

Väljer du att göra jobbet själv har klubben köpt en Proscraper, en skrapa som du kopplar till klubbens dammsugare. Skrapresterna som hamnar i påsen lämnar du in som miljöfarligt avfall. Se även en film här.

Konservering av motorer

Om du använder glykol: använd propylenglykol istället för den mycket giftigare etylenglykolen!

Vid upptagning: Använd något kärl för att samla upp den glykol du kör igenom motorn och lämna det på miljöstation.

Innan sjösättning: Kör igång motorn på land och samla upp glykol och konserveringsvätska och lämna det på miljöstation.

Miljövänlig konserveringssäck för utlån till TSBK-medlemmar

Sacken

Hur fungerar det?

  • Demontera propellern/propellerarna(Duopropp)
  • Vid vassa skador på drevet, täck dessa med ex silvertejp så inte säcken skadas.
  • Säcken hängs på drevet och spänns fast ovan planen med en rem. Fäll ut kragen så skvallervatten från sköldens vattenkanaler/riggen fångas in.
  • Se till att bottenpipen på säcken är försluten med klämman.
  • Krymp säcken genom att vika upp hörnen från vardera håll och fäst dem med rem.
  • Fyll säcken upp till kylvattenintaget med glykol/vatten blandningen.
  • Starta motorn och låt den gå på tomgång så att systemet blir genomkört med vätskan.
  • Stoppa motorn, ta en dunk som rymmer vätskan och placera den vid tapp pipen i säckens botten, tappa ur vätskan i dunken och den kan återanvändas år efter år utan spill i naturen.

Säcken kan också användas till provkörning/genomkörning med färskvatten.

Säcken, med instruktioner, finns i övre containern (dit medlemmarnas nyckel går).

Sopor och miljöfarligt avfall

Båtgrovsopor får du själv frakta till Petterboda återvinningsstation eller annan miljöstation. Båtsopor tas alltid med hem.

Miljöfarligt avfall såsom spillolja, lösningsmedel, oljefilter och uttjänta batterier skall lämnas på Petterboda återvinningsstation eller annan miljöstation, klubben har inte möjlighet att hantera sådant.

Toalettavfall

Från och med den 1 april 2015 är det förbjudet att tömma båttoaletter i vattnet. Förbudet gäller alla vatten och berör alla fritidsbåtar utom de som är k-märkta.

Närmaste tömningsstationer finns på Trinntorps brygga samt macken i Saltsjöbaden.

Frågor och funderingar

Har ni frågor eller funderingar, hör av er till miljöombud Milan Brodsky via mail: info@tsbk.se.