Om du vill ställa dig i kö måste du först bli medlem. Om du i ansökan anger att du vill ställa dig i köer för bryggplats, vinterplats mm så räcker det för att bli registrerad i köerna. Om du senare vill ställa dig i en annan kö än vad du först angivit ska du göra som det står för respektive kö.

Kö för bryggplats

Medlemmar som vill ställa sig i kö för bryggplats ska göra det i BAS-systemet. Anmälningsdatum bestämmer turordningen. Hur fort det går att få båtplats beror dels på hur stor båten är och dels att någon med samma båtstorlek måste säga upp sin plats. Brygganläggningen har funnits sedan sommaren 2016 och därför finns ännu ingen erfarenhet av hur många som byter plats per år. Det kan alltså betyda att även om du har ett högt könummer så kan du bli erbjuden plats.

Kö för annan storlek på bryggplats

Medlemmar som idag ligger vid brygga och vill ställa sig i kö för en annan storlek på bryggplatsen ska anmäla detta i BAS-systemet. Anmälningsdatum bestämmer turordningen.

När det blivit din tur att bli erbjuden plats vid brygga eller få svajplats blir du kontaktad av styrelsen.