Sjösättning 2024

Datum för klubbens sjösättningsdagar:

Söndag 28 april: Mindre motorbåtar på klubbens egna vagnar.
Lördag 4 maj: Större motorbåtar med kranbil.
Söndag 5 maj: Segelbåtar med kranbil.

 

Allmänt om sjösättning

Se i god tid innan sjösättningsdagen till att din motor fungerar och samla upp eventuell glykol och lämna till återvinningsstation. Se även till att du har förtöjningstampar klara. När du sjösatt din båt, förtöj den vid dina bryggplats och återvänd till sjösättningsarbetet så fort som möjligt.

Alla båtar och trailers ska vara borta från klubbens område, samt badets parkering, senast 31 maj då övre bommen öppnas och den nedre stängs.

Sjösättning med egen trailer

Alla båtar och trailers ska vara borta från klubbens område, samt badets parkering, senast 31 maj då övre bommen öppnas och den nedre stängs.
Sjösättning med egen trailer kan ske även de gemensamma sjösättningsdagarna, men först efter ca kl 16.00. Följ klubbens miljöregler och samla upp eventuell glykol (obs, endast propylenglykol får användas) och lämna till återvinningsstation.

Miljö vid sjösättning

Du ska provstarta motorn på land i god tid innan sjösättningsdagen dels för att tömma den på ev. glykol, samt för att säkerställa att den går vid sjösättningsdagen. Använd drevsäck (finns att låna i övre boden) eller hink om du använder glykol (då ska det dessutom vara propylenglykol) för konservering av motorn. Behöver du skrapa botten finns en skrapa med dammsugare att låna i övre boden.

Uppläggningsmateriel

Din uppställningsplats ska städas och allt materiel du använt ska tas bort snarast efter sjösättning. Trailers och vaggor ska snarast tas bort från klubbens område medan vintertäckningsmateriel kan ställas på anvisad plats, men helst ska det tas hem eftersom det är begränsad plats på klubben. Kvarvarande märkt uppläggningsmateriel som ej står på anvisad plats tas bort mot avgift. Omärkt uppläggningsmateriel bortforslas av klubben.

Master

Masterna ska vara borttagna senast 4 veckor efter den gemensamma sjösättningen eftersom mastskjulet används som uppläggningsplats för kajaker/jollar under sommartid.

Upptagning 2023

Lördag 7 oktober: Stora segelbåtar med kranbil.

Söndag 8 oktober: Stora motorbåtar med kranbil.

Lördag 14 oktober: Mindre båtar med klubbens vagnar.

Observera att före eller under dessa tider får egna upptagningar ej ske – ingen användning av sjösättningsrampen under dessa tider. Närmare info kommer skickas ut. Se till att bockar och liknande är förberett i god tid, men inte heller står i vägen. Tack!

Övrigt

Den övre bommen låses 15 september.

Anmälan till upptagning för de som har vinterplats på klubben görs genom att betala den avi som skickas ut i maj, gäller både de som är med på gemensam upptagning och de som har egen trailer. Ingen mer anmälan behövs. Eventuella förändringar, te x byte av båtstorlek ska meddelas till info@tsbk.se.

Efter planering av vinterplatser sedan har gjorts kan eventuellt plats erbjudas till de som står i vinterplatskön.

Se i god tid innan upptagningen till att motorn går, vi har inte tid att bogsera båtar.

Upptagning med egen trailer

Inga båtar får ställas upp på klubbens område innan 15 september, utan hamnkaptens godkännande., Övre bommen låses då och den nedre bommen öppnas. Plats ska alltid anvisas av hamnkapten.
Båten skall vara tydligt och lättläst märkt med medlemsnummer.
Båtar ska ställas med ett avstånd på max 1 meter mellan båtarna efter anvisning av hamnkapten.

Miljö vid upptagning

Använd drevsäck (finns att låna i övre boden) eller hink om du använder glykol (då ska det dessutom vara propylenglykol) för konservering av motorn. Behöver du skrapa botten finns en skrapa med dammsugare att låna i övre boden. Båtar som är bottenmålade med giftfärger ska tvättas med klubbens mobila båtbottentvätt Hullwasher. Båtar utan giftfärg kan tvättas med vanlig högtryck.

Stöttor till båtar som tas upp med kran

Använd helst stöttor, det går oftast snabbare att få en båt på plats med stöttor än med vagga. Dessutom finns inte plats att förvara vaggor på klubbens område sommartid. För att få en snabb och smidig upptagning av samtliga båtar ska stöttorna sättas an provisoriskt, sedan kan slingen lossas och nästa båt kan ställas på plats. Justering av stöttor kan göras senare, dock innan någon går upp på båten som står på bockar.

Bockar till motorbåtar som använder klubbens vagnar

För att din båt ska stå stadigt och upptagningen ska gå smidigt ska dina bockar vara ca 60 cm höga. Se också till att ha några brädlappar för att kunna justera höjden på pallningen. För att få en snabb och smidig upptagning av samtliga båtar ska stöttorna på bakre bocken sättas an, sedan dras vagnen bort och används till nästa båts upptagning. Justering av främre stöttor kan göras senare, dock innan någon går upp på båten som står på bockar.

Maxmått för upptagning med klubbens vagnar

Båtens största längd vid sjösättning och upptagning med klubbens vagnar är 10 meter. Efter förfrågan hos hamnkapten kan längre båtar tillåtas.
Båtens största vikt vid sjösättning och upptagning med klubbens vagnar är 5 ton.

Master

Endast master får vintertid förvaras i mastskjulet. Spridare skall avlägsnas från masten. Vant och stag ska surras mot masten. Masten ska vara märkt med namn eller medlemsnummer.

Jollar

Vintertid ska jollar läggas på stockarna runt spelet och märkas med namn, telefonnummer eller medlemsnummer, Jollarna ska senast vara borta från sommarplatserna vid stranden till första gemensamma upptagningsdag eftersom upptagna båtar vinterförvaras där.