Brygga 1

Brygga 1 rymmer mindre båtar.

Förtöjning

Förtöjning Y-bom

TSBK:s bryggor har ett utsatt läge vid hård vind varför det är extra viktigt att förtöja för de hårdaste vindarna. Förtöjningslinorna behöver vara 1 storlek grövre än rekommendationerna. Var även noga med att sträcka upp linorna och ha grova ryckdämpare.

Förtöjningar i bryggorna skall vara borttagna senast 1 november. Kvarvarande förtöjningar kommer därefter att tas bort av styrelsen, mot beslutad avgift. Se även regler för förtöjningar.

Varje båt ska vara förtöjd vid sin bryggplats på ett betryggande sätt. Förtöjningsmaterialet ska vara anpassat till båtens storlek och karaktär. Förtöj båten så att den med sträckta linor och med dämparna i vila ligger ca 40 cm från bryggan. OBS! Notera att riktningen på linorna måste vara åt rätt håll. Ingen förtöjning får ske emot bryggan. Fendertar ska finnas på varje sida. Samtliga förtöjningstampar skall vara försedda med gummidämpare av rätt dimension för båten i både för och akter. Gummidämparna får inte sträckas ut helt vid hård belastning. Förtöjningen emot Y-bommar får inte ske med metallbeslag, så att Y-bommens galvanisering nöts bort. Medlemsförmån för köp av förtöjningsmateriel m.m finns här.

Låsning med kätting görs runt Y-bommens huvudbalk, med montering så att nötning inte uppstår. Tänk på hur du placerar kättingen på Y-bommen, så att det inte bara är att dra ur sprinten till Y-bommen för att få loss kättingen. Vidare rekommenderas att ansluta två och två till samma bom, vilket försvårar transport vid stöldförsök.

Y-bommarna får förses med tryckimpregnerat virke, typ trallvirke, på den inre triangellika delen, för enklare på – och iland stigning. Ingen åverkan får dock ske på Y-bommarna. Detta sker helt på båtägarens initiativ och bekostnad. Se ritning nedan.

Alla medlemmar äger rätt att vid behov lägga tillfällig förtöjning på annan medlems båt, i syfte att förhindra att båten sliter sig eller ligger och slår.

Skrovduk

De motorbåtar som vill slippa bottenmåla kan använda skrovduk, mer information här

Dragkärror

Det finns 4 dragkärror vid bodarna. Kärrorna kan användas att dra packning till och från bryggorna. De är låsta med lås som alla medlemmar har nycklar till. Kärrorna ska ställas tillbaka vid bodarna efter användande, de ska alltså inte parkeras på bryggorna.

 

Plattform på Y-bommarna

Den båtägare som vill kan bygga en lös plattform enligt ritning. Materialkostnaden för denna är ca 350 kr.