Miljöarbetet inom Tyresö Strands Båtklubb

Klubben har en hög ambitionsnivå för att minimera negativ miljöpåverkan. Södertörns Miljö och Hälsoskyddsförbund (SMOHF) är tillsynsmyndighet för miljö och hälsoskyddsfrågor på Södertörn. Klubben har tagit fram en handlingsplan för att hantera miljöpåverkan efter föreläggande av SMOHF, som också kontinuerligt följer upp miljöarbetet inom klubben.

Styrelsens miljöansvarig genomför en egenkontroll hur medlemmar hanterar klubbens miljöregler vid sjösättning och upptagning. Kontrollen dokumenteras och sätts in i pärmen i övre boden. Egenkontrollprogram TSBK

I den senaste beslutet från SMOHF, januari 2016, fanns följande utlåtande: ”Södertörns Miljö och Hälsoskyddsförbund bedömer att Tyresö Strands Båtklubb har kommit långt i sitt miljöarbete och har en utarbetad plan för införande av giftfri båtbottenhantering. föreläggandet från den 13 mars 2015 har därmed uppfyllts. Målsättningen bör vara att samtliga båtar inom klubben är fria från biocidfärger senast under år 2020”
Svaret från SMHOF på  Rapport handlingsplan för miljön Tyresö Strands Båtklubb dec 2017  var glädjande. De tyckte att det var en bra delrapport och godkänner den. De skriver dessutom att vi är den mest framgångsrika Tyresöklubben vad gäller miljöarbetet! Ett omdöme vi får tack vare alla medlemmars miljöengagemang.

Klubbens miljöarbete:

 1. Klubben inventerar vilken färg som finns på båtbottnar i samband med sjösättningen våren 2017. Genomfört
 2. Efter sjösättningen görs en sammanställning på hur många som är äldre än 1989, och som då kan innehålla TBT. Genomfört, totalt 26 båtar
 3. Vi kallar ihop dem som har dessa båtar och försöker komma överens om mätning. Genomfört, 11 båtar som kan ha TBT på båtbotten ska mätas, övriga 15 båtar har tidigare redan renskrapat sina båtbottnar från gammal färg.
 4. Vi ansöker om LOVA-bidrag att mäta dessa 11 båtar med en specialkamera. Ansökan avslagen pga att anslagen är slut för 2017.
 5. Båtarna mäts efter upptagningen 2017. Resultatet av mätningen sammanställs. Mätning genomförd okt 2017. 4 båtar visar sig ha TBT på båtbotten.
 6. Vi kallar ihop de som har TBT på sina bottnar och ansöker hösten 2017 om LOVA-bidrag för borttagning av miljöskadliga ämnen från båtbottnarna tex genom skrapning eller blästring. Mötet ägde rum 23/11 kl 18:30 vid båtklubben. En LOVA-ansökan för sanering av de 4 båtarna med TBT och ytterligare 11 båtar, vars ägare vill ta bort biocidfärger är inskickad. Ansökan avslagen pga LOVA-bidrag prioriteras 2018 för båtklubbar i Mälaren. Båtar med TBT ska saneras trots detta beslut.
 7. Vi förbereder för skrapning eller blästring genom att ställa dessa båtar på presenningar vid upptagningen 2018.
 8. Båtarna behandlas hösten 2018/hösten 2019. Eventuellt kan några båtar hanteras redan våren 2018.

Bottenmålning

De grunda havsvikarna i skärgården är Östersjöns barnkammare och här myllrar det av småkryp och fisk. Men många av dessa vikar används idag som småbåtshamnar eller marinor. Är båtarna målade med giftiga bottenfärger bidrar det till att förstöra växt- och djurlivet. Färger som innehåller zink, TBT och Irgarol får inte längre användas i Östersjön. Om du måste måla botten, använd då färger som ger en glatt och portät yta vilket försvårar för alger och havstulpaner att få fäste. Fråga efter dessa, så kallade fysikaliskt verkande färger, hos din färghandlare.

Alternativ till bottenmålning

Det finns också möjlighet att undvika båtbottenfärger helt och hållet och istället tvätta båten. Om man tvättar vid rätt tillfälle, dvs. när havstulpanerna just har satt sig fast och känns som små knottror på skrovet, når man bäst resultat med att hålla båten ren resten av sommaren. Du kan få sms-varning när havstulpanerna är på gång. Klubben har rabatt på bottentvätt genom samarbete med BoatWasher AB, mer info finns här: Om du inte har bottenfärg, eller har förseglat den färg du har på botten, kan du tvätta botten med borste eller Skrubbis. Klubben har en Skrubbis som du kan låna, den finns i övre boden.

Det finns flera sätt att hålla botten ren utan att använda giftfärg:
– http://batmiljo.se/
Ännu mer om att slippa måla botten.

En broschyr från Transportstyrelsen hur vi ska göra våra båtbottnar giftfria på ett så miljövänligt sätt som möjligt.

Ett effektivt sätt att slippa måla båtbotten på motorbåtar är att använda en skrovduk som spänns fast mellan Y-bommarna. TSBK:S medlemmar får rabatt vid köp av Cleanboats skrovduk, läs mer här. Några medlemmar har också köpt skrovdukar till sina motorbåtar. Broschyr Ostkusten 2016 (1)
En film som visar skrovduken: www.youtube.com/watch?v=vTc4ye2k0y4

1

Sopor och miljöfarligt avfall

Båtgrovsopor får du själv frakta till Petterboda återvinningsstation eller annan miljöstation. Båtsopor tas alltid med hem.
Miljöfarligt avfall såsom spillolja, lösningsmedel, oljefilter och uttjänta batterier skall lämnas på Petterboda återvinningsstation eller annan miljöstation

Bränsle och oljor mm

För att skona vår miljö förutsätts att medlemmarna i största möjliga mån använder de miljövänliga drivmedel och oljor som finns att tillgå. I övrigt bör klubbens medlemmar använda de material som bäst skonar miljön.

Utsläpp

Olje-/bränslespill måste saneras, vid större utsläpp – kontakta Räddningstjänst och Kustbevakningen. Utsläppet ska också anmälas till Södertörns Miljö och HälsoskyddsFörbund.

Toalettavfall

Från och med den 1 april 2015 är det förbjudet att tömma båttoaletter i vattnet. Förbudet gäller alla vatten och berör alla fritidsbåtar utom dom som är k-märkta.
Det finns tre tömningsstationer för båttoaletter i Tyresö. TSBK:s närmaste fasta station finns vid Trinntorps/Tyresö brygga vid Erstaviken.
För mer information se Transportstyrelsen

Bottentvätt

Klubben har, med hjälp av LOVA-bidrag, köpt en mobil båtbottentvätt, Hullwasher, som vi använder för att tvätta båtbottnar som är målade med giftfärg. Se mer på: http://www.ekowasher.com/ . Övriga omålade båtar kan använda vanliga högtryckstvätt.

Ekowasher, Hullwasher

Skrapning

Om du behöver skrapa din båt har klubben köpt en Proscraper, en skrapa som du kopplar till klubbens dammsugare. Skrapresterna som hamnar i påsen lämnar du in som miljöfarligt avfall. Se även en film här.

Konservering av motorer

Om du använder glykol: använd propylenglykol istället för den mycket giftigare etylenglykolen!

Vid upptagning: Använd något kärl för att samla upp den glykol du kör igenom motorn och lämna det på miljöstation.

Innan sjösättning: Kör igång motorn på land och samla upp glykol och konserveringsvätska och lämna det på miljöstation.

Miljövänlig konserveringssäck för utlån till TSBK-medlemmar

Sacken

Hur fungerar det?

 • Demontera propellern/propellerarna(Duopropp)
 • Vid vassa skador på drevet, täck dessa med ex silvertejp så inte säcken skadas.
 • Säcken hängs på drevet och spänns fast ovan planen med en rem. Fäll ut kragen så skvallervatten från sköldens vattenkanaler/riggen fångas in.
 • Se till att bottenpipen på säcken är försluten med klämman.
 • Krymp säcken genom att vika upp hörnen från vardera håll och fäst dem med rem.
 • Fyll säcken upp till kylvattenintaget med glykol/vatten blandningen.
 • Starta motorn och låt den gå på tomgång så att systemet blir genomkört med vätskan.
 • Stoppa motorn, ta en dunk som rymmer vätskan och placera den vid tapp pipen i säckens botten, tappa ur vätskan i dunken och den kan återanvändas år efter år utan spill i naturen.

Säcken kan också användas till provkörning/genomkörning med färskvatten.

Säcken, med instruktioner, finns i övre containern (dit medlemmarnas nyckel går)

Instruktionsfilmen

För ett miljövänligare båtliv se länkarna nedan

TILL SIDAN www.batmiljo.se/
TILL SIDAN www.smohf.se/Verksamheten/Exempel/Batbottenfarger/

 

.