Vid Brygga 3 ligger 190 båtar förtöjda vid Y-bommar, varav några större skepp. Bryggplatsens storlek beräknas med båtens bredd plus 50 cm för kortare bommar och 70 cm för längre bommar.

Riktlinjer för max längdmått på båtar:
Brygga 3A: 12 meters bommar – 16 meter, 10 meters bommar – 13 meter, 8 meters bommar – 11 meter
Brygga 3B: 8 meters bommar – 11 meter, 6 meters bommar – 8 meter
Brygga 3C: 6 meters bommar – 8 meter, 5 meters bommar – 7 meter
Brygga 3D: Ojämna bryggnummer – 6 meter, Jämna bryggnummer 7 meter

Bryggplatslista med medlems- och bryggplatsnummer hittar du i den övre boden.

Förtöjning

Förtöjning Y-bom

TSBK:s bryggor har ett utsatt läge vid hård vind varför det är extra viktigt att förtöja för de hårdaste vindarna. Förtöjningslinorna behöver vara 1 storlek grövre än rekommendationerna. Var även noga med att sträcka upp linorna och ha grova ryckdämpare.

Förtöjningar i bryggorna skall vara borttagna senast 1 november. Kvarvarande förtöjningar kommer därefter att tas bort av styrelsen, mot beslutad avgift. Se även regler för förtöjningar.

Varje båt ska vara förtöjd vid sin bryggplats på ett betryggande sätt. Förtöjningsmaterialet ska vara anpassat till båtens storlek och karaktär. Förtöj båten så att den med sträckta linor och med dämparna i vila ligger ca 40 cm från bryggan. OBS! Notera att riktningen på linorna måste vara åt rätt håll. Ingen förtöjning får ske emot bryggan. Fendertar ska finnas på varje sida. Samtliga förtöjningstampar skall vara försedda med gummidämpare av rätt dimension för båten i både för och akter. Gummidämparna får inte sträckas ut helt vid hård belastning. Förtöjningen emot Y-bommar får inte ske med metallbeslag, så att Y-bommens galvanisering nöts bort. Medlemsförmån för köp av förtöjningsmateriel m.m finns här.

Låsning med kätting görs runt Y-bommens huvudbalk, med montering så att nötning inte uppstår. Tänk på hur du placerar kättingen på Y-bommen, så att det inte bara är att dra ur sprinten till Y-bommen för att få loss kättingen. Vidare rekommenderas att ansluta två och två till samma bom, vilket försvårar transport vid stöldförsök.

Y-bommarna får förses med tryckimpregnerat virke, typ trallvirke, på den inre triangellika delen, för enklare på – och iland stigning. Ingen åverkan får dock ske på Y-bommarna. Detta sker helt på båtägarens initiativ och bekostnad. Se ritning nedan.

Alla medlemmar äger rätt att vid behov lägga tillfällig förtöjning på annan medlems båt, i syfte att förhindra att båten sliter sig eller ligger och slår.

Skrovduk

De motorbåtar som vill slippa bottenmåla kan använda skrovduk, mer information här

Färskvatten

Färskvatten får endast användas till att fylla färskvattentank i egen båt. Kontrollera att kranen är avstängd och att inget vatten står och rinner. Använd aldrig färskvatten till att spola av och städa båten med!

El

EL-uttag får användas som tillfällig laddström till båtbatteri, vid arbete på egen båt som kräver el till verktyg och när du kortvarigt är i båten. Använd aldrig vinkelkap eller värmepistol utan tillstånd, detta kräver brandskyddsredskap och brandvakt.

Vid skador på skarvdon uttag eller kabel byt omgående dåligt material.

Vid skada på fast installation meddela styrelsen för åtgärd via info@tsbk.se.

Varje uttag har egen personskyddsautomat – säkring och jordfelsbrytare, maximal effekt per uttag är 2300 W. För att öppna luckan till eluttagen på stolparna på bryggan måste du ta bort hänglåset (kod 954) och öppna luckan. När du drar ur sladden måste du hänga tillbaka hänglåset och ställa in (koden 000). Skulle uttaget vara strömlöst kan det bero på överlast eller kortslutning i båten. Vid strömlöst uttag fel anmäls detta till Styrelsen eller Bryggvärd med information om
stolpens nummer.

Ett fåtal större båtar har lov till landström då med egen kostnad på installation, energimätare och förbrukning. Med anledning av totala belastningen kan inte flertal ha denna typ av anslutning.

TYP AV KABEL – ANSLUTNINGSDON Anslutningskabel i hamnen måste enligt gällande föreskrifter vara av typ H07RN-F (äldre beteckning är RDOE och REVE) eller bättre. I båthandeln förekommer sedan 2007 kabeltypen H07BQ-F, som är ändå bättre. Andra kablar har klenare isolering och sådana får inte användas i båthamn. Det räcker inte med att kabeln är godkänd för utomhusbruk. Kabeln skall vara fri från skador och bör vara utan skarv och förgrening.

Kostnad för landström

Tillfällig inkoppling för t ex laddning av urladdat batteri eller handverktyg får göras utan kostnad.
För annan inkoppling, se regler och avgifter.

Installation av landström i båt

Landströmsinstallationer ska göras så inte egen, eller grannbåt, skadas av krypströmmar, bla behövs isolationstransformatorer i båtarna.

Dragkärror

Det finns 4 dragkärror vid bodarna. Kärrorna kan användas att dra packning till och från bryggorna. De är låsta med lås som alla medlemmar har nycklar till. Kärrorna ska ställas tillbaka vid bodarna efter användande, de ska alltså inte parkeras på bryggorna.

Plattform på Y-bommarna

Den båtägare som vill kan bygga en lös plattform enligt ritningen nedan. Materialkostnaden för denna är ca 350 kr.

Ritning plattform
Bild_plattform_underifrån   Bild_plattform_ovanifrån

Det finns också färdiga plattformar att köpa från bryggleverantören: http://pontonhamnar.se/brygga/y-bommar