Frågor och svar

Klicka på frågan så öppnar sig svaret

Kan jag parkera min bil och trailer på klubbens område när jag sjösatt min båt?
SVAR: Nej, det går inte, klubbens område används sommartid för att ta upp båtar som behöver repareras och för att sjösätta och ta upp båtar och jollar. Inga trailers kan heller förvaras på klubbens område. Eftersom vi fått ett mindre område att disponera när badets parkering ska utökas kan vi inte heller ha våra bilar parkerade inom det låsta klubbområdet. Kortare parkering i samband med i- och urlastning av båt är naturligtvis tillåtet
Var kan jag tömma min toatank?
SVAR: klubbens medlemmar kan använda den kommunala toatömningsstationen vid Trinntorp.
Vilka regler och riktlinjer gäller för tvätt av våra båtbottnar?
SVAR: Klubben tillåter från säsongen 2022 endast hårda bottenfärger vilket gör det möjligt att tvätta med högtryckstvätt då hårda färger inte blöder, blödande färger (självpolerande färger el. mjuka färger) släpper vid användade av högtryckstvätt och förorenar marken.  Det bästa alternativet miljömässigt kommer alltid vara att inte använda bottenfärger alls. Vill man som båtägare under säsongen tvätta sin botten hänvisar vi till tillgängliga bottentvättsanläggningar. För info om vilka hårda bottenfärger som är tillåtna hänvisar vi till våra miljösidor.
Vad händer om de nya bryggorna blir skadade i hård islossning alternativt storm?
SVAR: De nya bryggorna kommer väljas med en leverantör som är van att hantera det utsatta läget (en fetch SO om max 7 nm) och ha dimensioner på förtöjningar och bryggor som ska klara läget. Skulle en brygga flyttas av väder och vind (is tryck) kommer den inte gå sönder utan kunna bogseras tillbaka på plats igen. I övrigt är det den enskildes försäkring som får täcka ev båtskador.
Hur ser reglerna ut för kösystem för vinter- och sommarplats?
SVAR: Medlemmar kan nu anmäla sig till kö för bryggplats och vinterplats, se mer under fliken ”Båtklubben” Reglerna för köordning beslutades vid medlemsmöte i maj 2015. Medlemmar erbjuds bryggplats i den ordning som anmälan om att ställa sig i kö inkommit, och om den lediga bryggplatsen passar medlemmens båtstorlek. För vinterplats gäller att de som tidigare haft vinterplats på klubbens område får möjlighet att fortsätta med det, sedan finns en kö där inträdesdatum ger turordning till vinterplats. det finns också en kö för svajliggare. Se mer här.
Vad händer om jag vill lägga en större båt vid den plats jag har fått vid nya bryggan?
Bryggplatserna planeras efter de båtmått som medlemmarna har angivit i bilagan till skuldebrevet. Det finns en kö för byte av båtstorlek som den som vill ändra båtstorlek måste ställa sig i. Eftersom bryggorna är fulla går det inte att justera bommar för att få plats med en större båt.
Har klubben några parkeringsplatser?

Båtklubben har inga egna parkeringsplatser, för parkering hänvisas till allmän parkering. Ett bra alternativ för de som bor nära är att köra hem bilen efter att ha packat i båten, inte minst för att slippa påhälsning i bilen på en allmän parkering.

Kan en medlem kvittera ut flera nycklar?
 

Ja, medlem kan ha flera digitala mobila licenser eller köpa flera RFID-taggar. Kontakta nyckelansvarig för mer information.