Arbetsplikt

Enligt klubbens regler kan medlemmar bli kallad att utföra arbetsplikt på klubben via mail. Anmälan sker enligt instruktioner i mailet via Svenska Båtunionens (SBU) system www.batunionen.se. Se även BAS-info på hemsidan.

Kallelse till arbetsplikt sker vid behov, och då kan det behövas 6-12 medlemmar varje gång för att utföra jobb. Det har hittills skett ett par gånger per år, oftast kvällstid ca 3 timmar.