Hamn, uppläggningsplats, nycklar mm

Skiss över hamnområdet

Observera att det finns grund norr om Brygga 2. Bojar finns utlagda, du ska gå mellan den västra bojen och rätt nära nocken på Brygga 3D för att gå fri från grunden. Tänk dock på att det finns kättingar från bryggnocken så gå inte för nära med segelbåt. Respektera lågfartsområdet för att inte orsaka svall.

Klicka på bilden nedan för att få den större.

grund-fart-bryggor

Vinterplatser

De medlemmar som har plats vinterplats på klubben erbjuds detta även nästa säsong och bokar det genom att i tid betala den avi som skickas ut under maj. Efter planering av platserna erbjuds eventuella lediga platser till medlemmar som står i vinterplatskö.
Plats för uppställning av trailers vid upptagning anvisas av hamnkapten. OBS Ingen får ställa sin båttrailer utan att ha anvisats plats!
För att så många som möjligt av klubbens medlemmar ska få vinterplats måste vi hjälpas åt. Båtarna ställs med ett avstånd på max 1 meter mellan varandra, det vill säga att du har max 0,5 m till förfogande för täckningen.
Listor och skiss på båtarnas placering finns på anslagstavlan. Alla båtar, jollar, master mm ska vara märkta med namn och telefonnummer eller medlemsnummer.
Vintertid ska jollar läggas på stockarna runt spelet, område E i skissen till vänster.
Elförbrukning för vanlig vårrustning ingår i vinterplatsavgiften. För större arbeten med elförbrukning ska hamnkapten kontaktas.

Förråd och klubblokal

Det övre förrådet används som samlingslokal och där finns klubbens protokoll och andra gemensamma dokument. Där finns bl a en medlemsmatrikel med kontaktuppgifter till alla klubbmedlemmar. Medlemmarnas digitala nycklar fungerar till låset.
Klubben har enkla förråd för verktyg och utrustning för underhåll av bryggor.

Nycklar

Digitala nycklar kan kvitteras ut från angiven styrelsemedlem, se sidan “Styrelsen”. De digitala nycklarna passar till gemensam utrustning och det övre förrådet. Varje medlem kan kvittera ut flera digitala nycklar vid behov. De digitala nycklarna är personliga och får inte lånas ut.

TSBK-båt

Det finns roddbåt som kan lånas kortvarigt, till exempel för att ta sig till och från svajliggare. Medlemmarnas digitala nycklar fungerar till låsen till årorna. Båten får inte lämnas vid bojarna. Om du behöver använda båten efter de är upptagna på hösten kan du sjösätta och använda den. Du ska sedan ta upp båten, vända på den och låsa årorna. Om årorna inte finns i båten finns de under skärmtaket till vänster om grön container.

Färskvatten

Kontrollera att kranarna är avstängda och att inget vatten står och rinner.
Färskvatten på bryggorna får endast användas till att fylla färskvattentank i egen båt.  Använd aldrig färskvatten på bryggorna till att spola av och städa båten med!
Vid bodarna finns färskvatten som kan användas att tvätta av båtar vid upptagning/sjösättning.
Färskvattnet stängs av i slutet av oktober och sätts på i mitten av april för att undvika frostskador på anläggningen eftersom klubben endast har sommarvatten. Exakt datum för avstängning är beroende av temperaturen.
Övrig utrustning

Stegar, skottkärra och vagn finns att låna, även här fungerar medlemmarnas digitala nycklar.

Sjösättning

De större båtarna lyfts upp med en inhyrd kranbil som lyfter i båtarna.  Mindre båtar sjösätts på vagnar med hjälp av traktor. Datum för gemensam sjösättning hittar du här.

Upptagning

En inhyrd kranbil lyfter upp de större båtarna som sedan ställs upp uppläggningsplatsen. De mindre båtarna dras upp med vagnar med hjälp av traktor. Datum för gemensam upptagning hittar du här. För tvätt av båtbotten i samband med upptagning, se miljösidan.

Mastskjul

Medlemmar kan lägga sina master i mastskjulet efter att spridare och fioler tagits bort och linor och fall fästs vid masten. Masterna måste märkas upp med medlemsnummer och namn. Mastvagn finns att låna. Under sommaren kan kajaker förvaras i mastskjulet efter kontakt med planansvarig eller hamnkapten.

Parkering

Klubben har inga egna parkeringsplatser. Det är tillåtet att parkera en kortare stund inom området för att lasta i och ur båten. I övrigt hänvisas till allmänna parkeringar. Ett ännu bättre alternativ för de medlemmar som bor nära är att köra hem bilen efter att ha packat båten. Inte minst med tanke på stöldrisken.