Styrelsen Tyresö Strands Båtklubb

Ordförande

Krister Mandorff

Jag är medlem i klubben sedan 2014 och i styrelsen sedan 2015. Är motorbåtsägare, men uppvuxen på segelbåt.

Telefon: 070-9483399
Mail: info@tsbk.se

Kö- och bryggplatsansvarig,

vice ordförande

Nadja Vigert

Jag är klubbens första kvinnliga styrelseledamot – invald 2016! Uppvuxen med segelbåt och seglar gärna, men kör nu motorbåt.
Jag är ansvarig för klubbens nautiska- och andra båtrelaterade utbildningar. Kontakta mig gärna med förslag och intresseanmälan!
Hanterar också de olika köerna som finns i klubben,  och ansvarar för klubbens medlemsförmåner.
Telefon:  0708-18 04 18.

Mail: info@tsbk.se

 

Kassör

Jonas Hultgren

Jag har varit medlem i TSBK sedan 1999 och är kassör i klubben sedan 2009. Jag är också postlåda åt klubben, dvs adressen till TSBK är: Tyresö Strands Båtklubb, Strandallén 53, 135 62 Tyresö.

Telefon: 070-733 65 30

Mail: info@tsbk.se

Ansvarig för ungdomsverksamheten

Stefan Nyberg

Jag är medlem i klubben sedan 2012. Jag var med i arbetsgruppen som jobbade med bryggprojektet och har sedan även engagerat mig i att få igång en ungdomsverksamhet. Har mest varit aktiv med segling med stor båt, men har just nu en praktiskt hyttbåt för att komplettera jolleseglingen.  Ansvarig för TSBK Sjösport- och ungdomsverksamheten.

Telefon: 070-833 15 84
Mail: info@tsbk.se

Hamnkapten

Lars-Åke Lindblom

Telefon: 076-629 74 61
Mail: hamnkapten@tsbk.se

Klubbmästare

Tommy Lilja

Jag har nyligen flyttat ner till Strandängarna efter 50 år i Trollbäcken. Jag har haft ett stort sjöintresse sedan jag gjorde militärtjänst på minutläggare i Vaxholm. Intresset har resulterat i en nautisk examen (fartygsbefäl klass VIII samt Maskinbefäl klass VIII). Jag är sedan många år tillbaka segelbåtsägare.

Telefon: 070-452 71 25
Mail: info@tsbk.se

Ledamot och miljöombud

Milan Brodsky

Jag är medlem sedan 2016. Uppvuxen i Tyresö, seglat när jag var yngre men har nu motorbåt.
Koordinerar klubbens miljöarbete.

Telefon: 070-7675700
Mail: info@tsbk.se

Planansvarig

Björn Hallén

Telefon:070-661 47 43
Mail: info@tsbk.se

Sekreterare

Anders Rudin

Telefon: 070-870 03 80
Mail: info@tsbk.se

Säkerhetsansvarig

Lasse Hammar

Jag och Eva har tidigare haft bojplats i klubben sedan 79/80. Vi började med en kappad Långedragsjulle J14 i ek.

Vi bor på Vikvägen sedan snart 7 år. Jag har som uppgift att vara säkerhetsansvarig.

Telefon: 070-242 10 01
Mail: info@tsbk.se

Utanför styrelsen

Register- och nyckelansvarig

 

Margareta Söderquist Hanterar medlemslista och tar emot ändring av t ex: försäkringsbolag, adress, båt, mobilnummer + telefonnr, e-mailadress.

Margareta hanterar också utlämning av nycklar.

Nya medlemmar kan hämta intresseanmälan hos Margareta.

Adress: Strandallen 40 Telefon: 0704565642 Mail: trias.strand@gmail.com

Säkerhetsansvarig – assisterande

Stefan Spennare

Hanterar klubbens fällbommar, lås & låssystem, grindar, bevakning, båtsamverkan, DNA-märkning, larm och belysning.

Telefon: 070-7700151
Mail: info@tsbk.se

Miljö

Miljöombud (samt ledamot i styrelsen)

Milan Brodsky

Jag är medlem sedan 2016. Uppvuxen i Tyresö, seglat när jag var yngre men har nu motorbåt. Koordinerar klubbens miljöarbete.

Telefon: 070-7675700
Mail: info@tsbk.se

IT och hemsida

IT-ansvarig

Tomas Viberg

Jag är medlem sedan 2015 och ansvarar för klubbens sajt (tillsammans med Martin) mejl och annat IT-relaterat, exempelvis kan jag hjälpa till om ni har problem med att logga in på Båtunionen.

Telefon: 070-302 40 30
Mail: info@tsbk.se

IT-ansvarig

Martin Kvapil

Jag ansvarar, tillsammans med Tomas, för klubbens sajt.

Telefon: 070-8442935
Mail: info@tsbk.se

Kommunikationsansvarig

Erika Groth

Medlem sedan 2015. Är kommunikationsansvarig och facebook-redaktör.

Telefon: 070-99 66 548
Mail: info@tsbk.se

Revisorer

Revisor

Karl-Henrik Anner

Mail: info@tsbk.se

Revisor

Eva Hertzberg

Mail: info@tsbk.se

Valberedning

Valberedning

Christina Sturesson (sammankallande)

Mail: info@tsbk.se

Valberedning

Mikael Bogefors

Mail: info@tsbk.se

Valberedning

Nicklas Spångmark

Mail: info@tsbk.se

Bryggvärdar & bojvärd

Bryggvärdarna ansvarar för:

  • Att ha koll på vem som använder varje plats – försäkring/ägare
  • Andrahandsuthyrningar inklusive regelefterlevnad, kontrakt och BAS-administration
  • Förtöjningar
  • Kontroll av grindar, el-abonnemang med mera
  • ID-märkning
  • Vattenslangar
  • Måsbekämpning
Funktionär Namn Telefon
Bryggvärd Brygga 3A Henrik Holmboe 070-966 63 69
Roland Bjarnemark 070-813 23 10
Bryggvärd Brygga 3B Glenn Brooker 073-654 24 74
Oscar Kumlin 072-741 76 10
Bryggvärd Brygga 3C Anders Röstin 070-637 05 14
Mårten Lundberg 073-533 73 60
Bryggvärd Brygga 3D Mikael Desselberger Wikman 070-895 95 09
Jonas Tiger 076-161 05 92
Bryggvärd Brygga 1 och 2 Kim Lind 070-869 97 18
Bojvärd Vakant

 

Kontakta oss

Har du en fråga eller synpunkt och vill komma i kontakt med oss? Skicka ett meddelande!

Fält som är markerade med * är obligatoriska