Styrelsen Tyresö Strands Båtklubb

 

Ordförande

Krister Mandorff

Jag är medlem i klubben sedan 2014 och i styrelsen sedan 2015. Jag hanterar de olika köerna som finns i klubben. Är motorbåtsägare, men uppvuxen på segelbåt.

Telefon: 070-9483399
Mail: info@tsbk.se

Vice ordförande

Nadja Vigert

Jag är klubbens första kvinnliga styrelseledamot – invald 2016! Uppvuxen med segelbåt och seglar gärna, men kör nu motorbåt.
Är ansvarig för klubbens nautiska- och andra båtrelaterade utbildningar. Kontakta mig gärna med förslag och intresseanmälan!
Ansvarar också för klubbens medlemsförmåner.
Telefon:  0708-18 04 18.

Mail: info@tsbk.se

 

Kassör

Jonas Hultgren

Jag har varit medlem i TSBK sedan 1999 och är kassör i klubben sedan 2009. Jag är också postlåda åt klubben, dvs adressen till TSBK är: Tyresö Strands Båtklubb, Strandallén 53, 135 62 Tyresö.

Telefon: 070-733 65 30

Mail: info@tsbk.se

Sekreterare & ansvarig för ungdomsverksamheten

Stefan Nyberg

Jag är medlem i klubben sedan 2012. Jag var med i arbetsgruppen som jobbade med bryggprojektet och har sedan även engagerat mig i att få igång en ungdomsverksamhet. Har mest varit aktiv med segling med stor båt, men har just nu en praktiskt hyttbåt för att komplettera jolleseglingen.  Ansvarig för TSBK Sjösport- och ungdomsverksamheten.

Telefon: 070 8331584
Mail: info@tsbk.se

Hamnkapten

Kim Lind

Ansvarar för Brygga 2 och 3

För kontakt, skicka sms till: 070-869 97 18
Mail: info@tsbk.se

Materialförvaltare

Tommy Lilja

Jag har nyligen flyttat ner till Strandängarna efter 50 år i Trollbäcken. Jag har haft ett stort sjöintresse sedan jag gjorde militärtjänst på minutläggare i Vaxholm. Intresset har resulterat i en nautisk examen (fartygsbefäl klass VIII samt Maskinbefäl klass VIII). Jag är sedan många år tillbaka segelbåtsägare.

Telefon: 070-452 71 25
Mail: info@tsbk.se

Ledamot och miljöombud

Milan Brodsky

Jag är medlem sedan 2016. Uppvuxen i Tyresö, seglat när jag var yngre men har nu motorbåt.
Ansvarig för miljöarbetet och klubbens gemensamma aktiviteter ex. i samband med sjösättning/upptagning, sommarfest, kräftskiva eller vad vi annars kan tänkas vilja göra tillsammans. Har ni andra idéer eller förslag så kontakta mig gärna.

Telefon: 070-7675700
Mail: info@tsbk.se

Utanför styrelsen

Register och administration:

Margareta Söderquist

Hanterar medlemslista och tar emot ändring av t ex: försäkringsbolag, adress, båt, mobilnummer + telefonnr, e-mailadress.

Margareta hanterar också utlämning av nycklar.

Nya medlemmar kan hämta intresseanmälan hos Margareta

Adress: Strandallen 40
Telefon: 0704565642
Mail: info@tsbk.se

Säkerhetsansvarig

Stefan Spennare

Hanterar klubbens fällbommar, lås & låssystem, grindar, bevakning, båtsamverkan, DNA-märkning, larm och belysning.

Telefon: 070-7700151
Mail: info@tsbk.se

Miljö

Miljöombud (samt ledamot i styrelsen)

Milan Brodsky

Jag är medlem sedan 2016. Uppvuxen i Tyresö, seglat när jag var yngre men har nu motorbåt.
Ansvarig för miljöarbetet och klubbens gemensamma aktiviteter ex. i samband med sjösättning/upptagning, sommarfest, kräftskiva eller vad vi annars kan tänkas vilja göra tillsammans. Har ni andra idéer eller förslag så kontakta mig gärna.

Telefon: 070-7675700
Mail: info@tsbk.se

Medlem i miljögruppen

Anders Engman

Telefon 070-1684628
Mail: info@tsbk.se

IT och hemsida

IT-ansvarig

Tomas Viberg

Jag är medlem sedan 2015 och ansvarar för klubbens sajt (tillsammans med Martin) mejl och annat IT-relaterat, exempelvis kan jag hjälpa till om ni har problem med att logga in på Båtunionen.

Telefon: 070-302 40 30
Mail: info@tsbk.se

 

IT-ansvarig

Martin Kvapil

Jag ansvarar, tillsammans med Tomas, för klubbens sajt.

Telefon: 070-8442935
Mail: info@tsbk.se

 

Facebook-redaktör

Erika Groth

Medlem sedan 2015. Ansvarar för facebook-sidan.

Telefon: 070-99 66 548
Mail: info@tsbk.se

Revisorer

Revisor

Karl-Henrik Anner

Mail: info@tsbk.se

Revisor

Eva Hertzberg

Mail: info@tsbk.se

Valberedning

Valberedning

Christina Sturesson (sammankallande)

Mail: info@tsbk.se

Valberedning

Mikael Bogefors

Mail: info@tsbk.se

Valberedning

Lasse Hammar

Mail: info@tsbk.se

Kontakta oss

Har du en fråga eller synpunkt och vill komma i kontakt med oss? Skicka ett meddelande!

Fält som är markerade med * är obligatoriska