Avgifter Tyresö Strands Båtklubb

  • Har du aviserats skall du betala till BG 597-3169. (Detta BG går inte att använda utan OCR-nummer)
  • För andra inbetalningar kan du använda Swish nr: 123 419 40 07 eller, om du inte har Swish, använd PG 505844-1
  • Aviserade platsavgifter återbetalas ej

Båtavgifter                                                                                                                             

Klubbmedlem Inträdesavgift Återfås inte vid utträde ur klubben 800 kr
Medlemsavgift vuxen Fr.o.m. man fyllt 18 495 kr
Medlemsavgift ungdom T o m man är under 18 år 100 kr
Köavgift för brygg- boj- eller vinterplats Max 200 kr per år oavsett antal köer 200 kr
Klubbmedlem Bryggplats Brygga 2 och 3 Klubblån  (återfås vid utträde) 16 000 kr
Basavgift 500 kr
Rörlig avgift: båtlängd*bredd*bredd*40 kr  x kr
Bryggplats Brygga 1 Klubblån  (återfås vid utträde) 8 000 kr
Rörlig avgift: båtlängd*bredd*bredd*40 kr x kr
Svajplats Medlem håller med egen boj 1 300 kr
Vinterplats Basavgift 500 kr
Rörlig avgift: båtlängd*bredd*100 kr  x kr
Jolle/kajak/windurfing Uppläggning (märkta och efter
överenskommelse)
300 kr/år
Klubbmedlem Deposition nyckel 300 kr återfås vid utträde 400 kr
Borttappad nyckel 1 000 kr
Klubbstandert 250 kr
Klubbmedlem Mobilkran Vid gemensam sjösättning/upptagning 1 000 kr
Ej klubbmedlem

Användning av ramp

Användning av mastkran

Avgift för ej medlem, per gång (högst 350 kr per dag)

Avgift för ej medlem

350 kr

400 kr

Övriga avgifter
Klubbmedlem Utebliven vaktgång Utebliven inställelse till vaktgång där inte akut sjukdom föreligger och man inte själv ordnat ersättare 2 000 kr
Klubbmedlem Ej fullgjord arbetsplikt Utebliven obligatorisk arbetsplikt där inte akut sjukdom föreligger och man inte själv ordnat ersättare 1 000 kr
Alla Utebliven städning Båt, utrustning eller skräp kvar på uppläggningsplats efter 1 juni 1 000 kr
Alla Bristfälliga förtöjningar, avsaknad av fendrar. Förtöjningar som inte är gjorda enligt klubbens regler 500 kr
Alla Förtöjningar Ej borttagna förtöjningar, 14 dagar efter påminnelse 500 kr
Alla

Omärkt boj

Omärkt båt, jolle eller utrustning

Efter påminnelse som inte gett resultat inom 14 dagar där styrelsen utför arbetet för korrigering av brist, plus materialkostnader 500 kr
Alla Felaktig parkering Uppställning av båt eller trailer inom klubbområdet utan tillstånd. 500 kr

Avgift för upplägg av båt >10 dagar på klubbområde efter tillstånd frånhamnkapten 200 kr/veckan (efter 10 dagarsperioden). Vid dokumenterad svårighetatt få båt lagad under tex semestertider kan hamnkapten ge dispens från avgift.