Avgifter 2019 Tyresö Strands Båtklubb

  • Har du aviserats skall du betala till BG 597-3169. (Detta BG går inte att använda utan OCR-nummer)
  • För betalning av medlemslån ska du använda BG 5009-5769
  • För andra inbetalningar kan du använda Swish nr: 123 419 40 07 eller, om du inte har Swish, använd PG 505844-1

Båtavgifter                                                                                                                             

Klubbmedlem Inträdesavgift Återfås inte vid utträde ur klubben 1 900 kr
Medlemsavgift vuxen Fr.o.m. man fyller 19 495 kr
Medlemsavgift ungdom T o m man är 18 150 kr
Klubbmedlem Bryggplats Brygga 2 och 3 Klubblån (återfås vid utträde) 16 000 kr
Basavgift 500 kr
Rörlig avgift: båtlängd*bredd*bredd*30 kr  x kr
Bryggplats Brygga 1 Fast kostnad, håller med egen boj (Ej aktuell)
Svajplats Medlem håller med egen boj 1 000 kr
Vinterplats Basavgift 500 kr
Rörlig avgift: båtlängd*bredd*90 kr  x kr
Årsabonnemang el och vatten Fast kostnad el och vatten per medlem och båtplats. Ange plats och år vid betalning 1 750 kr
Klubbmedlem Deposition nyckel (200 kr återfås vid utträde) 300 kr
Borttappad nyckel 700 kr
Klubbstandert 250 kr
Klubbmedlem Mobilkran Vid gemensam sjösättning/upptagning 1 000 kr
Ej klubbmedlem Vinterplats Per kvadratmeter nyttjad mark 140 kr
Användning av ramp, mastkran Per gång (högst 150 kr per dag) 150 kr
Nyttjande av landström Per dygn. Ange plats och datum vid betalning 75 kr
Övriga avgifter
Klubbmedlem Ej fullgjord arbetsplikt Utebliven obligatorisk arbetsplikt där inte akut sjukdom föreligger och man inte själv ordnat ersättare 1 000 kr
Alla Bristfälliga förtöjningar, avsaknad av fendrar. Förtöjningar som inte är gjorda enligt klubbens regler 500 kr
Alla Förtöjningar Ej borttagna förtöjningar 15 november 500 kr
Alla Utebliven städning Båt, utrustning eller skräp kvar på uppläggningsplats efter 1 juni 1 000 kr
Alla Omärkt boj

Omärkt båt, jolle eller utrustning, på uppläggningsplatsen

Efter påminnelse som inte gett resultat inom 14 dagar där styrelsen utför arbetet för korrigering av brist, plus materialkostnader 1 500 kr
Alla Felaktig parkering Uppställning av båt eller trailer inom klubbområdet utan tillstånd. 200 kr

För andrahandsuthyrning tas det ut en administrativ avgift på 500 kr.