Grindarna på bryggorna är låsta med samma nyckel som går till bommen och klubbhuset.

Nycklar kan kvitteras ut hos Margareta Söderquist, Strandallen 40, telefon 070-456 56 42. Depositionsavgift debiteras (se tsbk.se/avgifter). Nycklar skall återlämnas om du lämnar klubben. Depositionen minus administrationsavgift återbetalas. Nycklarna är personliga och får ej lånas ut. Vid andrahandsuthyrning får dock nyckeln lånas ut, nyckelnummer ska då anges på hyreskontraktet.