Vatten och toalett

Nu har vi satt på vattnet till teknikboden och öppnat toaletten för säsongen.

Toaletten går nu att använda och ni kommer in med en medlemsnyckel. Ni får gärna städa efter er samt hålla toalettdörren låst så att obehöriga ej kommer in.

Vatten finns även i de två vattenutkastare som är placerade på Teknikbodens vänstra sida. Vattenutkastarna är försedda med vanliga Gardena kopplingar för vattenslangar.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen TSBK

Vatten avstängt för vintern

Vi har nu stängt av vattnet för säsongen. Vattnet är avstängt på bryggorna och vid bodarna för säsongen.

Vi kommer att öppna vattnet i god tid innan vi börjar rusta våra båtar för sjösättning våren 2020.

Styrelsen TSBK

Arbetsplikt

Vi behöver fyra personer per arbetspass 16 -20 juni som kan hjälpa till att kapa till och spika fast ytterpanel på Teknikboden som börjar byggas nu i veckan.

Teknikboden behöver även målas invändigt och utvändigt
klubben köper penslar och färg.

Tag med handverktyg samt eget fika.

Anmälan görs på båtunionen (BAS), mer info om BAS hittar du på http://www.tsbk.se/bas-systemet/

Om du inte kommer in på sidan skickar du ett mail om det på info@tsbk.se.

Styrelsen TSBK

Inför årsmötet

TSBK:s Valberedning vill uppmärksamma alla medlemmar på de beslut som uppkommer på årsmötet den 22 mars 2018.

Det finns fortfarande möjligheter att till valberedning föreslå kandidater eller ange eget intresse för styrelsearbete. Kontakta valberednings sammankallande Stefan Nyberg med ditt intresse, dina frågor eller dina förslag. Kontakt: stefan@nyberg.com eller telefon 070 833 15 84.

Radarkurs

Välkommen på radarkurs! 
Onsdag 18 april – Teorikväll 1 kl 18-20.30 på Tyresö Trafikskola – Vintervägen 12
Tisdag 8 maj – Teorikväll 2 kl 18-20.30 på Tyresö Trafikskola – Vintervägen 12
Måndag 14 maj – Praktik 17.30-21.30 utgår från båtklubben
Lärare: Marcus Morberg
Kursavgift: 1 950 kr per person
Litteratur tillkommer;
”Radar i skärgården” från 2015 av Börje Wallin pris 198 kr via www.bokus.com, finns även att köpa på plats på kursen.
Möjlighet till examination – datum bestäms senare, avgift för detta tillkommer.
 
Anmälan till nadja.vigert@gmail.com senast onsdag 21 mars 2018. Minsta sex deltagare. Så snart vi ser att kursen blir av behöver kursavgiften vara betald till TSBK senast 29 mars 2018.
Mvh//Nadja Vigert
0708 18 04 18

Tjuvar på området

Det har förekommit både stöldförsök och stölder av t ex drev till utombordare nu i höst. Se till din båt och förlägg gärna kvällspromenaden runt båtklubben. Polisanmäl stölder och meddela även styrelsen.

Möte 23/11 kl 18:30 om hantering av TBT på båtbotten

Ett möte äger rum torsdagen den 23/11 kl 18:30 på båtklubben där vi kommer att diskutera hantering av båtbottnar som innehåller TBT. Efter att mätning ägt rum på 11 vinterupplagda båtar hos TSBK visar det sig att 4 har TBT på sina bottnar.

El och vatten påslaget igen

El och vatten på brygga 3 fungerar nu. Vattnet kommer att stängas av v 44 pga risk för minusgrader.

Mätning av båtbotten

Gäller de 11 som anmält att de vill mäta sina båtbottnar för att få reda på vad det finns på båtbotten, t ex TBT.

Alla båtar måste vara tydligt märkta med namn eller medlemsnummer och dessutom märkta med den röda lappen som gör det lättare att hitta båten när den ska mätas. Namn måste sitta på båten för att kunna skicka resultatet till rätt båtägare (dessutom ska alla båtar ändå vara märkta).

Klubben beställer mätningen av http://www.happyboat.se/ Det kommer att kosta varje båtägare drygt 500 kr per båt.