Arbetsplikt

Vi behöver fyra personer per arbetspass 16 -20 juni som kan hjälpa till att kapa till och spika fast ytterpanel på Teknikboden som börjar byggas nu i veckan.

Teknikboden behöver även målas invändigt och utvändigt
klubben köper penslar och färg.

Tag med handverktyg samt eget fika.

Anmälan görs på båtunionen (BAS), mer info om BAS hittar du på http://www.tsbk.se/bas-systemet/

Om du inte kommer in på sidan skickar du ett mail om det på info@tsbk.se.

Styrelsen TSBK

Inför årsmötet

TSBK:s Valberedning vill uppmärksamma alla medlemmar på de beslut som uppkommer på årsmötet den 22 mars 2018.

Det finns fortfarande möjligheter att till valberedning föreslå kandidater eller ange eget intresse för styrelsearbete. Kontakta valberednings sammankallande Stefan Nyberg med ditt intresse, dina frågor eller dina förslag. Kontakt: stefan@nyberg.com eller telefon 070 833 15 84.

Radarkurs

Välkommen på radarkurs! 
Onsdag 18 april – Teorikväll 1 kl 18-20.30 på Tyresö Trafikskola – Vintervägen 12
Tisdag 8 maj – Teorikväll 2 kl 18-20.30 på Tyresö Trafikskola – Vintervägen 12
Måndag 14 maj – Praktik 17.30-21.30 utgår från båtklubben
Lärare: Marcus Morberg
Kursavgift: 1 950 kr per person
Litteratur tillkommer;
”Radar i skärgården” från 2015 av Börje Wallin pris 198 kr via www.bokus.com, finns även att köpa på plats på kursen.
Möjlighet till examination – datum bestäms senare, avgift för detta tillkommer.
 
Anmälan till nadja.vigert@gmail.com senast onsdag 21 mars 2018. Minsta sex deltagare. Så snart vi ser att kursen blir av behöver kursavgiften vara betald till TSBK senast 29 mars 2018.
Mvh//Nadja Vigert
0708 18 04 18

Tjuvar på området

Det har förekommit både stöldförsök och stölder av t ex drev till utombordare nu i höst. Se till din båt och förlägg gärna kvällspromenaden runt båtklubben. Polisanmäl stölder och meddela även styrelsen.

Möte 23/11 kl 18:30 om hantering av TBT på båtbotten

Ett möte äger rum torsdagen den 23/11 kl 18:30 på båtklubben där vi kommer att diskutera hantering av båtbottnar som innehåller TBT. Efter att mätning ägt rum på 11 vinterupplagda båtar hos TSBK visar det sig att 4 har TBT på sina bottnar.

El och vatten påslaget igen

El och vatten på brygga 3 fungerar nu. Vattnet kommer att stängas av v 44 pga risk för minusgrader.

Mätning av båtbotten

Gäller de 11 som anmält att de vill mäta sina båtbottnar för att få reda på vad det finns på båtbotten, t ex TBT.

Alla båtar måste vara tydligt märkta med namn eller medlemsnummer och dessutom märkta med den röda lappen som gör det lättare att hitta båten när den ska mätas. Namn måste sitta på båten för att kunna skicka resultatet till rätt båtägare (dessutom ska alla båtar ändå vara märkta).

Klubben beställer mätningen av http://www.happyboat.se/ Det kommer att kosta varje båtägare drygt 500 kr per båt.

El och vatten avstängt

El på Brygga 3 och allt färskvatten på klubben är avstängt pga reparationsarbeten fr o m idag, tisdag 17/10 t o m fredag 20/10, samt vardagarna nästa vecka, 23/10-27/10.

Extra medlemsmöte 8/11

Hej bästa medlemmar!

Vi kallar nu till ett extra medlemsmöte den 8 november klockan 18:30 i Tyresö Bygdegård. Vi behöver ta ett beslut kring övertagande av den nya brygganläggningen från Tyresö Kommun. Dagordningen finns även här på sajten.

Det är dags för båtklubben att signera det sista av tre avtal med Tyresö kommun. Tidigare har båtklubben sitt arrendeavtal och genomförande avtal klart med Tyresö kommun nu gäller det beslutet om att båtklubben ska ta över hela brygga 3 från Tyresö kommun. Det är fortsatt kommunen som står som ägare och köpare till nya brygga 3.

Kommunen betalar vågbrytarpiren och efterskänker den till Tyresö strands båtklubb för totalt ägande med drift och underhåll. De båtbryggor med y-bommar som utgår från piren ska båtklubben nu betala till Tyresö kommun. Det har varit en tuff resa för hela projektet och flera i styrelsen på båtklubben har dragit hårt för att få kvalité och hållbarhet i den offentliga upphandling som varit. Det finns en del utestående punkter för bevakning av garanti och det kommer ske en utökad extra garantibesiktning våren 2018. Samtliga garantirättigheter hos leverantören SvenskaPontonhamnar AB och ett fullt ägande kommer nu gå över till Tyresö strands båtklubb.

I nuläget har båtklubben god ekonomi och tidigare lämnade kalkyler på investeringar som gjorts och ska göras är enligt plan, men beroende på vad vi prioriterar de närmaste åren kan det få olika utslag på vilka investeringar vi väljer att göra. Därav vill vi att medlemmarna är med och fattar beslut på exakt vilken nivå vi ska lägga oss på i de lån som nu ska tas. Vilken nivå på kvarvarande kassa är rimlig när de stora kostnaderna är betalda? Ska vi, som medlemmarna redan beslutat lägga oss på en maxnivå av de planerade lånen på tio år eller ska vi lägga oss lägre? Vad har vi för investeringar framför oss? Ex. Kan nämnas att vi bygger en liten teknikbod där bl.a klubbens inkommande vatten och avlopp förläggs tillsammans med en egen toalett. På gång är redan ny kameraövervakning och extra belysning. De befintliga gamla förrådsbodarna vill vi snygga till som ”sjöbodslika” lockläkt med.

Vänligen Styrelsen
Tyresö strands båtklubb