Om ungdoms- och sjösportverksamheten

Det här är Tyresö Strands Sjösport

Välkommen till Tyresö Strands Sjösport som är en egen fristående sektion vid Tyresö Strands Båtklubb. Vi är bedriver utveckling av jolleseglare i synnerhet och sjöliv i allmänhet.

Vår verksamhet har sin grund i att Tyresö Strand har gått från en miljö för ett relativt litet antal fritidshus på stora tomter till ett område med stort antal permanentvillor, radhus och flerfamiljhus inom en radie av 3 km från klubben.

Stor andel barnfamiljer ger goda förutsättningar för jolleverksamhet

I de närmaste områdena är det en hög andel barn och ungdomar. Detta innebär totalt nya förutsättningar för att bedriva ungdoms och jolleverksamhet. Tyresö Strand, Öringe och Brevik har totalt ca 3 400 barn och ungdomar (0-18 år) som har gång- eller cykelavstånd till TSBK och jollebryggan. Utökar man området till att inkludera Bollmora (4 -5 km från TSBK) tillkommer ytterligare 3 400 barn och ungdomar.
Stockholms kanske bästa läge för jollesegling

TSBK ligger på Erstavikens södra sida. Vi har ett stort fritt som ofta bjuder på en lagom bris som passar jollesegling. Kvällsbrisen kan färdas ostört ca 7 sjömil från Smådalarö in mot TSBKs segelvatten. I och med att Estaviken är en ”återvändsgränd” är även övrig båtrafik måttlig. Alla båtar ska i stort sett in i TSBK’s hamn och tyngre båtar som Waxholmsbåtar och liknande har ingen trafik som påverkar området.

Kommunikationerna är goda. Det finns vägar och cykelvägar hela vägen till båtklubben. Två busslinjer stannar 100 m från klubbhuset. Inom 200 m från klubbhuset finns det ett strandbad och en gräsplan för fotboll och lek. Kommunen har planerat ett café i direkt anslutning till badanläggning. Det finns en god kringliggande infrastruktur.

Ny verksamhet med potential

TSBK bildades 1955, men jollesektionen är ny. Vår målsättning är att utveckla seglings- och båtintresset hos barn tillhörande medlemmar i klubben och barn boende i Tyresö. Vi startade med jolleskola vid två tillfällen sommaren 2017 som en test. Det blev en succé. Seglarskolan fortsätter varje sommar och är grunden för att väcka intresset där de sedan kan gå vidare med träningar på kvällar och helger. De som vill kan sedan självklart vara delta i kappseglingar på lokal och regional nivå.

Vårt fokus kontinuerligt bredda underlaget för verksamheten och parallellt jobba med att bygga upp en infrastruktur som skapar en säker och motiverande miljö för alla deltagare och föräldrar som vill bedriva ett aktivt sjöliv.

TSBK är sedan våren 2018 medlemmar i Svenska Seglarförbundet och Riksidrottsförbundet.