Frågor och svar

Klicka på frågan så öppnar sig svaret

Kan jag parkera min bil och trailer på klubbens område när jag sjösatt min båt?
SVAR: Nej, det går inte, klubbens område används sommartid för att ta upp båtar som behöver repareras och för att sjösätta och ta upp båtar och jollar. Inga trailers kan heller förvaras på klubbens område. Eftersom vi fått ett mindre område att disponera när badets parkering ska utökas kan vi inte heller ha våra bilar parkerade inom det låsta klubbområdet. Kortare parkering i samband med i- och urlastning av båt är naturligtvis tillåtet
Var kan jag tömma min toatank?
SVAR: klubbens medlemmar kan använda den kommunala toatömningsstationen vid Trinntorp.
Hur kommer vi att kunna tvätta våra båtbottnar på ett miljövänligt sätt?
SVAR: Det finns krav att alla båtklubbar som tar upp fler än 30 båtar målade med giftfärg ska ha tillgång till spolplatta eller båtbottentvätt för att göra det möjligt att undvika bottenmålning samt för att ta hand om det miljöfarliga avfall som uppstår vid spolning av båtbottnar. Det finns beslut om en handlingsplan för miljö där det framgår att båtklubbens båtar bör ha biocidfria bottnar senast 2020. Klubben har köpt en mobil båtbottentvätten. Se: http://www.ekowasher.com/. Det finns fler alternativ till att måla båtbotten med giftfärg, läs mer på miljösidan.
Kan båtklubben få bygga ett nytt klubbhus?
SVAR: Vi kan ha bodar och ett mindre klubbhus på området. Om vi vill bygga om klubbhus eller bodar får vi ta en diskussion med bygglovsenheten.
Vad händer om de nya bryggorna blir skadade i hård islossning alternativt storm?
SVAR: De nya bryggorna kommer väljas med en leverantör som är van att hantera det utsatta läget (en fetch SO om max 7 nm) och ha dimensioner på förtöjningar och bryggor som ska klara läget. Skulle en brygga flyttas av väder och vind (is tryck) kommer den inte gå sönder utan kunna bogseras tillbaka på plats igen. I övrigt är det den enskildes försäkring som får täcka ev båtskador.
Hur ser reglerna ut för kösystem för vinter- och sommarplats?
SVAR: Medlemmar kan nu anmäla sig till kö för bryggplats och vinterplats, se mer under fliken ”Båtklubben” Reglerna för köordning beslutades vid medlemsmöte i maj 2015. Medlemmar erbjuds bryggplats i den ordning som anmälan om att ställa sig i kö inkommit, och om den lediga bryggplatsen passar medlemmens båtstorlek. För vinterplats gäller att de som tidigare haft vinterplats på klubbens område får möjlighet att fortsätta med det, sedan finns en kö där inträdesdatum ger turordning till vinterplats. det finns också en kö för svajliggare. Se mer här.
Vad händer om jag vill lägga en större båt vid den plats jag har fått vid nya bryggan?
Bryggplatserna planeras efter de båtmått som medlemmarna har angivit i bilagan till skuldebrevet. Det finns en kö för byte av båtstorlek som den som vill ändra båtstorlek måste ställa sig i. Eftersom bryggorna är fulla går det inte att justera bommar för att få plats med en större båt.
Kan jag hyra ut min tilldelade båtplats vid nya bryggan?

Det är möjligt att hyra ut en plats till en annan medlem i båtklubben för högst ett år och för en båt av samma storlek. Andrahandskontraktet, undertecknat av bägge parter, tillställs Tyresö Strands Båtklubbb, Strandallen 53, 13562 Tyresö. Mall för andrahandsuthyrning hittar du här.

Har klubben några parkeringsplatser?
 

Båtklubben har inga egna parkeringsplatser, för parkering hänvisas till allmän parkering. Ett bra alternativ för de som bor nära är att köra hem bilen efter att ha packat i båten, inte minst för att slippa påhälsning i bilen på en allmän parkering.

Kan en medlem kvittera ut flera nycklar?
 Ja, det går bra. Läs mer hur du beställer nycklar: nyckelbeställning.