El och vatten avstängt

El på Brygga 3 och allt färskvatten på klubben är avstängt pga reparationsarbeten fr o m idag, tisdag 17/10 t o m fredag 20/10, samt vardagarna nästa vecka, 23/10-27/10.

Extra medlemsmöte 8/11

Hej bästa medlemmar!

Vi kallar nu till ett extra medlemsmöte den 8 november klockan 18:30 i Tyresö Bygdegård. Vi behöver ta ett beslut kring övertagande av den nya brygganläggningen från Tyresö Kommun. Dagordningen finns även här på sajten.

Det är dags för båtklubben att signera det sista av tre avtal med Tyresö kommun. Tidigare har båtklubben sitt arrendeavtal och genomförande avtal klart med Tyresö kommun nu gäller det beslutet om att båtklubben ska ta över hela brygga 3 från Tyresö kommun. Det är fortsatt kommunen som står som ägare och köpare till nya brygga 3.

Kommunen betalar vågbrytarpiren och efterskänker den till Tyresö strands båtklubb för totalt ägande med drift och underhåll. De båtbryggor med y-bommar som utgår från piren ska båtklubben nu betala till Tyresö kommun. Det har varit en tuff resa för hela projektet och flera i styrelsen på båtklubben har dragit hårt för att få kvalité och hållbarhet i den offentliga upphandling som varit. Det finns en del utestående punkter för bevakning av garanti och det kommer ske en utökad extra garantibesiktning våren 2018. Samtliga garantirättigheter hos leverantören SvenskaPontonhamnar AB och ett fullt ägande kommer nu gå över till Tyresö strands båtklubb.

I nuläget har båtklubben god ekonomi och tidigare lämnade kalkyler på investeringar som gjorts och ska göras är enligt plan, men beroende på vad vi prioriterar de närmaste åren kan det få olika utslag på vilka investeringar vi väljer att göra. Därav vill vi att medlemmarna är med och fattar beslut på exakt vilken nivå vi ska lägga oss på i de lån som nu ska tas. Vilken nivå på kvarvarande kassa är rimlig när de stora kostnaderna är betalda? Ska vi, som medlemmarna redan beslutat lägga oss på en maxnivå av de planerade lånen på tio år eller ska vi lägga oss lägre? Vad har vi för investeringar framför oss? Ex. Kan nämnas att vi bygger en liten teknikbod där bl.a klubbens inkommande vatten och avlopp förläggs tillsammans med en egen toalett. På gång är redan ny kameraövervakning och extra belysning. De befintliga gamla förrådsbodarna vill vi snygga till som ”sjöbodslika” lockläkt med.

Vänligen Styrelsen
Tyresö strands båtklubb

Årets gemensamma båtupptagning

Lördag 14 oktober: samling 07.45. Klubbens gemensamma upptagning med mobilkran. Medtag 500 kronor i kontanter för att betala kranföraren.

Söndag 15 oktober: samling 07.45. Klubbens gemensamma upptagning för båtar som går på klubbens vagnar.

Bockar/stöttor ska finnas på plats vid upptagningsdagen. På anslagstavlan finns en skiss över vinterplatserna så du vet ungefär var du ska ställa dem. Kolla också att båten går att köra för egen maskin till upptagningen. Det finns inte tid för bogsering eftersom det är många båtar som ska tas upp.

Viktigt att det är högst 1 meters mellanrum mellan båtar på uppställningsplatsen.

Använd hink eller drevsäck (finns att låna i övre boden) om du använder glykol för konservering av motorn för att inte spilla på marken. Endast propylenglykol är tillåten att användas.

Alla hjälps åt med upptagning tills sista båt är uppe. Arbete med egen båt görs när all upptagning är klar. Om vi inte hjälps åt med detta kommer sista båtägare som tar upp att stå utan hjälp av oss andra. Undantag är tvätt av båtbotten med Hullwashern, se nedan.

Hård beväxning på botten skrapas med fördel av med isskrapa och samlas ihop av båtägaren och fraktas till återvinningscentral. Efter detta tvättas båtar med bottenfärg med Hullwashern, tvättning börjar så fort det blir möjligt av utrymmesskäl och då hjälps två båtägare åt gången åt att tvätta, man blir trött i armarna annars. Efter genomförd tvätt återgår båtägarna till upptagningsjobb igen. Tvätt av båtar utan bottenfärg kan göras med klubbens högtryckssprutor.

Alla båtar ska tydligt märkas med namn eller medlemsnummer. De båtar som ska röntgas i höst ska dessutom märkas med en röd lapp som finns i övre boden.

Mer information hittar du här:
http://www.tsbk.se/sjosattning-och-upptagning/
http://www.tsbk.se/hamn-och-upplaggningsplats/
http://www.tsbk.se/miljo/
http://www.tsbk.se/sakerhet/

För trailers gäller:

Plats för uppställning av trailers vid upptagning finns angivet på en skiss på anslagstavlan över planerade vinterplatser. Viktigt att det är högst 1 meters mellanrum mellan båtar på uppställningsplatsen. Alla båtar ska tydligt märkas med namn eller medlemsnummer. Frågor besvaras av hamnkapten Roger Stormark 070-255 01 03.

Styrelsen
TSBK

Metartävling 26/8

Lördagen den 26/8 kommer Tyresö Strands Båtklubb att köra den årliga metartävlingen och sedan avsluta dagen med en gemensam grillkväll på klubbens område. Nytt för i år är att vi har bjudit in några aktörer med anknytning till vårt gemensamma intresse kring båt- och sjöliv: brandkåren, sjöpolisen, sjöräddningen och Tyresö Fiskevårdsförening.

Fullständig information finns i mailutskicket eller här.

Pirat seglarskola

Tyresö Strands Båtklubb bjuder in till Pirat-seglarskola! Seglarskolan vänder sig till barn 7-13 år utan tidigare erfarenhet av segling eller mycket lite erfarenhet. Det är ett 5-dagars dagläger antingen vecka 31 eller 32. Plats är Tyresö Strands Båtklubb. Mer information om kursen och anmälan hittar du i Inbjudan Seglarläger 2017.

Tvätta båtbotten

Klubben har rabatt på bottentvätt genom samarbete med BoatWasher AB.
För att erhålla rabatten ange koden som du fått via mejl, eller som du hittar här – som ger oss 10% fram till den 31:a oktober och sedan 20% från den 1:a november till den 14:de maj vid köp tvättbiljetter i BoatWashers ehandel. Tvättbiljetterna gäller vid alla BoatWasherstationer i Sverige. För köp av biljetter, tidsbokning, info om öppettider, priser mm se www.boatwasher.se .  Välj BoatWasher istället för att bottenmåla, sprida gift i havet och bottentvätta på land på hösten.

Medlemsida

Vi har nu öppnat en lösenordsskyddad medlemssida.  Användarnamn och lösen är utskickade via mail.

Där kan du annonsera om andrahandsuthyrning till andra medlemmar, det går också att lägga in förfrågan om andrahandsuthyrning. (Glöm inte att hamnkapten först måste godkänna andrahandsuthyrningen och att andrahandskontrakt skall upprättas och delges styrelsen. )

Där finns också de rabattkoder du behöver för att nyttja en del av de medlemsrabatter som du hittar på här.

Vinterliggare med båt äldre än 1990

Du som inte redan meddelat hur du vill hantera båtbotten, gör det senast 30 juni till info@tsbk.se. För mer info, se mejl som du redan fått.