Ett möte äger rum torsdagen den 23/11 kl 18:30 på båtklubben där vi kommer att diskutera hantering av båtbottnar som innehåller TBT. Efter att mätning ägt rum på 11 vinterupplagda båtar hos TSBK visar det sig att 4 har TBT på sina bottnar.