Gäller de 11 som anmält att de vill mäta sina båtbottnar för att få reda på vad det finns på båtbotten, t ex TBT.

Alla båtar måste vara tydligt märkta med namn eller medlemsnummer och dessutom märkta med den röda lappen som gör det lättare att hitta båten när den ska mätas. Namn måste sitta på båten för att kunna skicka resultatet till rätt båtägare (dessutom ska alla båtar ändå vara märkta).

Klubben beställer mätningen av http://www.happyboat.se/ Det kommer att kosta varje båtägare drygt 500 kr per båt.