TSBK:s Valberedning vill uppmärksamma alla medlemmar på de beslut som uppkommer på årsmötet den 22 mars 2018.

Det finns fortfarande möjligheter att till valberedning föreslå kandidater eller ange eget intresse för styrelsearbete. Kontakta valberednings sammankallande Stefan Nyberg med ditt intresse, dina frågor eller dina förslag. Kontakt: stefan@nyberg.com eller telefon 070 833 15 84.